tiskoviny

grafický návrh – sazba – dtp pre-press – výroba – distribuce

časopisy, brožury, letáky, výroční zprávy a další
ASA
design a sazba magazínu Almanach
ASA
Big Data – příloha časopisu EkonTech
ASA
design a sazba přílohy čaopisu EkonTech
Bohemia Sekt
sazba firemního časopisu
Culinary
design a sazba magazínu
Subterra
design a sazba výroční zprávy
Moneta
design a sazba výroční zprávy